NEN 3140

Het inspecteren van de elektrische installatie volgens de norm NEN 3140 is de aangewezen weg om aan te tonen dat een eigenaar of werkgever van een gebouw er alles aan heeft gedaan om de veiligheid van zijn elektrische installatie te waarborgen. De elektrische installatie wordt bij deze inspectie, door een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving, beoordeelt op de aspecten brandgevaar, levensgevaar en doelmatigheid. De kwaliteit van onze rapportages zijn onderscheidend doordat ze, naast de geconstateerde gebreken ook, duidelijke geadviseerde verbeteringen met een prioriteitsstelling bevatten.

De inspecteurs van Donker Inspecties zijn in het bezit van de persoonscertificering volgens scope 8 (SCIOS).