Donker Inspecties is een ervaren bedrijf dat als missie heeft kwalitatief optimale inspecties en adviezen aan te bieden die exact bevatten wat onze opdrachtgevers van ons verwachten.

Diensten

NEN-2767-Gewbouwen

INSPECTIES CONFORM NEN 2767 EN BOEI

Het inspecteren met de conditiescore-methodiek volgens de norm NEN 2767 geeft een objectief beeld van de staat (conditie) van installatietechnische en bouwkundige gebouwelementen. Met de resultaten kan het onderhoud resultaatgericht worden uitgevoerd. Naast inzicht in de staat kunnen, door het genereren van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP), de kosten die gemoeid zijn met de exploitatie van het vastgoed voor de lange termijn inzichtelijk en beheersbaar worden gemaakt.

MJOP’s kunnen een duurzaam karakter meekrijgen. Bij de inspectiemethodiek volgens BOEI worden elementen, naast een beoordeling op technische onderhoudsaspecten ook elk afzonderlijk en in samenhang met andere disciplines beoordeeld op de aspecten brandveiligheid, energiezuinigheid en het voldoen aan normen en wetgeving.

De inspecteurs van Donker Inspecties zijn gecertificeerd (o.a. Sertum en NVDO) en door hun kennis en ervaring worden kwalitatief hoogstaande resultaten geleverd.

NEN 3140

NEN 3140

Het inspecteren van de elektrische installatie volgens de norm NEN 3140 is de aangewezen weg om aan te tonen dat een eigenaar of werkgever van een gebouw er alles aan heeft gedaan om de veiligheid van zijn elektrische installatie te waarborgen. De elektrische installatie wordt bij deze inspectie, door een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving, beoordeelt op de aspecten brandgevaar, levensgevaar en doelmatigheid. De kwaliteit van onze rapportages zijn onderscheidend doordat ze, naast de geconstateerde gebreken ook, duidelijke geadviseerde verbeteringen met een prioriteitsstelling bevatten.

De inspecteurs van Donker Inspecties zijn in het bezit van de persoonscertificering volgens scope 8 (SCIOS).

Interim

INTERIM

De adviseurs en inspecteurs van Donker Inspecties zijn graag geziene gezichten binnen de eigen organisaties van een groot scala aan opdrachtgevers. Ze ondersteunen externe organisaties op het gebied van onderhoud en techniek. Onze specialiteiten zijn het implementeren van onderhoudscontracten, gebouwmanagement, technisch beheer en verandertrajecten binnen technische organisaties op tactisch en strategisch niveau.

Donker INTERIM en Advies

ADVIES

Donker Inspecties levert adviesdiensten voor alle installaties. Dat doen we voor een groot scala aan objecten en opdrachtgevers. Wij bieden een uitgebreid pakket van onderzoeken bij problemen of klachten tot volledige nieuw- en verbouwprojecten vanaf initiatief tot en met oplevering en exploitatie. Onze ervaren adviseurs zijn gespecialiseerd in klimaatinstallaties, regelinstallatie (met gebouwbeheersystemen) en elektrische installaties maar ook integrale adviesprojecten met bouwkundige vraagstukken en met een duurzaam karakter behoort tot onze activiteiten.

Adviezen op het gebied van onderhoud en aanbestedingen van onderhoudscontracten zijn eveneens veelgevraagde activiteiten van Donker Inspecties. Deze adviezen leveren we zowel aan opdrachtgevers als opdrachtnemers van het uitvoeren van onderhoud.

Waarom Donker Inspecties

Optimale inspecties en adviezen

Donker Inspecties staat in voor optimale inspecties en adviezen.

Persoonlijke aandacht

Wij van Donker Inspecties weten als geen ander dat persoonlijke aandacht een verschil kan maken!

Ervaren inspecteurs en adviseurs

Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de beste inspecteurs en adviseurs.

Selectie van onze opdrachtgevers