Inspecties conform NEN 2767 en BOEI

Het inspecteren met de conditiescore-methodiek volgens de norm NEN 2767 geeft een objectief beeld van de staat (conditie) van installatietechnische en bouwkundige gebouwelementen. Met de resultaten kan het onderhoud resultaatgericht worden uitgevoerd. Naast inzicht in de staat kunnen, door het genereren van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP), de kosten die gemoeid zijn met de exploitatie van het vastgoed voor de lange termijn inzichtelijk en beheersbaar worden gemaakt.

MJOP’s kunnen een duurzaam karakter meekrijgen. Bij de inspectiemethodiek volgens BOEI worden elementen, naast een beoordeling op technische onderhoudsaspecten ook elk afzonderlijk en in samenhang met andere disciplines beoordeeld op de aspecten brandveiligheid, energiezuinigheid en het voldoen aan normen en wetgeving.

De inspecteurs van Donker Inspecties zijn gecertificeerd (o.a. Sertum en NVDO) en door hun kennis en ervaring worden kwalitatief hoogstaande resultaten geleverd.